Irene Kaltenborn [annual-exhibition]

Å ta på en stein, oppdage den, bli oppdaget av den To touch a stone, to discover it, to be uncovered by it