Astta Nielsen [annual-exhibition]


Jeg havde med vilje glemt dit ansigt / I had purposely forgotten your face
Astta Nielsen -Work In progress 2020
Tosomheden er i os - Den træder i kraft når vi ligger her i din seng, bare os.

vores kroppe falder tilbage i deres oprindelige form, vi lukker øjnene.


Du lader mig give dig et kram, du lader mig komme tæt på. Distancen forsvinder for en stund.

Jeg husker dårligt - men jeg drømte om det her sted.

vi har fulgtes ad i lang tid, vi har nu en fælles hukommelse.

lad os spejle hinanden.
Twosomeness is in us - It comes into effect when we lie here in your bed, just us.

our bodies fall back into their original form, we close our eyes


You let me give you a hug, you let me get close - the distance disappears for a while.


I remember poorly - but I dreamed of this place.. 

we went together for a long time, we now have a common memory.
let's mirror each other.